מדד האנרגיה לחודש ינואר 2019

2018-12-02T10:10:33+02:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה משקף את ההוצאה של משק הבית בישראל על אנרגיה. כלכלן המכון מנתח את ההשפעות של מדיניות המסים בישראל וכן שוק האנרגיה העולמי, לרבות מחירי הנפט והדולר, על המדד.

מדד האנרגיה לחודש ינואר 20192018-12-02T10:10:33+02:00

שיעור המיסוי על דלק בישראל טיפס ל-66 אחוז – שערורייה!

2018-12-02T10:10:33+02:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה משקף את ההוצאה של משק הבית בישראל על אנרגיה. כלכלן המכון מנתח את ההשפעות של מדיניות המסים בישראל וכן שוק האנרגיה העולמי, לרבות מחירי הנפט והדולר, על המדד.

שיעור המיסוי על דלק בישראל טיפס ל-66 אחוז – שערורייה!2018-12-02T10:10:33+02:00