מדד האנרגיה לחודש אפריל 2019

2019-04-02T12:51:25+03:00

מדד האנרגיה לחודש אפריל 2019

 

מחירי האנרגיה במשק ממשיכים להתייקר זה החודש הרביעי ברציפות, כאשר מדד האנרגיה רושם עלייה נוספת של כשליש האחוז והוא עומד בתחילת חודש אפריל על רמה של 86.5 נקודות.

העלייה במחירי האנרגיה נעוצה בהמשך מגמת הטיפוס של מחיר הנפט, אשר המשיך לעלות בשני אחוזים בערך, גם במהלך חודש מרץ ונכון לתחילת אפריל […]