מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2020

2020-11-30T21:00:04+02:00

מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2020

העלייה במחירי האנרגיה החודש נובעת מההתאוששות המהירה של מחיר הנפט שעלה החודש בכ- 25% מ-37.5 דולר לחבית בתחילת החודש לרמה נוכחית של 48.5 דולר לחבית. העלייה במחיר הנפט התחזקה לאחר הבחירות בארה”ב וכן לאור החלטת אופ”ק+ (חברות קרטל הנפט ויצרניות עצמאיות בראשות […]

מדד האנרגיה לחודש דצמבר 20202020-11-30T21:00:04+02:00

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020

2020-11-02T08:45:04+02:00

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020

חרף הירידה שנרשמה במחיר הבנזין לצרכן החודש, סל מחירי האנרגיה במשק נותר דווקא יציב וזאת בדומה למגמה המאפיינת אותו בחודשים האחרונים כך שבסופו של דבר מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020 רשם עלייה של 0.3% והוא עומד על 77.6 נקודות

[…]

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 20202020-11-02T08:45:04+02:00