מדד האנרגיה לחודש פברואר 2021

2021-02-01T10:00:04+02:00

מדד האנרגיה לחודש פברואר 2021

בעקבות העלייה במחיר הנפט בעולם, כמו גם ההתאוששות בשער הדולר, מחירי האנרגיה במשק צפויים להתייקר כאשר מדד האנרגיה לחודש פברואר רושם עלייה של 1.75% ומגיע לרמה של 78.3 נקודות.

מחירי האנרגיה עלו בעיקר בשל […]