מדד האנרגיה לחודש מרץ 2021

2021-03-02T20:00:04+02:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לחודש מרץ 2021

 

שיא של 12 חודשים במחירי האנרגיה – התייקרות של 2.4% בממוצע

• מחיר הנפט ממשיך לעלות ומקפיץ את מחירי האנרגיה במשק
• שיעור המיסים על בנזין נותר גבוה מאוד: 66% […]