כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמקורות מים

אבי חיים – ראש אגף קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה הצגת הסוגיה של חוק הקרקעות – במדינת ישראל אין כיום חקיקה ייעודית למניעה ולשיקום של זיהומי קרקע. בינתיים החוק לא עבר, אולם המדינה מבינה את החשיבות של שיקום הקרקע לא רק באזורי ביקוש. המדינה בעצמה מקדמת את נושא הקרקעות המזוהמות באמצעות חוקים ותקנות […]