מדד האנרגיה לחודש מאי 2022

2022-05-02T15:10:19+03:00

מדד האנרגיה לחודש מאי 2022 מחירי האנרגיה בארץ יורדים כיום בעקבות שני אירועים מרכזיים. האחד הוא החלטת הממשלה על הפחתת גובה הבלו על דלקים בכמעט חצי שקל לליטר והשני הוא החלטה של רשות החשמל להפחית את תעריף החשמל הביתי ב- 2.2 אחוזים לאור הפחתת הבלו על פחם. מדד האנרגיה לחודש מאי יורד [...]