50 שנה לחנוכת בניין המכון ברמת אביב

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה מציין השנה 50 שנה לחנוכת בניין המכון ברמת אביב – הבית שלנו עד היום. זו ההודעה ההיסטורית לעיתונות עם ציטוט מדברי ראש הממשלה דאז, לוי אשכול, בחנוכת בית מכון הנפט.

הרבה דלקים זרמו מאז במשאבות, שינינו שם, התרחבנו לתחומי פעילות שונים, בישראל לא נמצא נפט אבל היא בדרכה להפוך למעצמת גז טבעי, והמכון ממשיך להתפתח ולקדם את התעשייה. הדברים אמר ראש הממשלה אשכול אז עדיין נכונים: עוד רב הדרך לפנינו, עוד לא הגענו לידיעה מלאה של אוצרות הטבע הטמונים באדמת ארצנו ושל הפוטנציאל הכלכלי שלהם.