החטא ועונשו

רוסיה מבודדת פוליטית, המימון הבינלאומי נעצר וגזפרום נאלצת להזיע כדי לשקם את מעמדה בשוק.

ההימור הגדול של אני

בעיצומן של כל פעילויות החיפוש וההפקה מוציאה אני לפועל שינויים מבניים, משילה נכסים שאין לה צורך בהם ומגייסת מימיו למיזמי חיפוש והפקה