יום עיון בנושא : זיהום מקורות מים וקרקע בתרכובות PFAS – 14.6.2021

2021-05-09T14:16:15+03:00

יום עיון זה מיועד לחשיפה והעלאת מודעות לבעייתיות הבריאותית והסביבתית הכרוכה בשימוש בחומרים ממשפחת ה- PFAS ובסקירת המצב הרגולטורי בעולם ובצעדים הצפויים בתחום זה, בישראל.

יום עיון בנושא : זיהום מקורות מים וקרקע בתרכובות PFAS – 14.6.20212021-05-09T14:16:15+03:00

יום עיון בנושא : “עשור לכללי תאגידי המים והביוב” – 21.6.2021

2021-06-10T09:48:48+03:00

בשנת 2011, הותקנו כללים חדשים במסגרת חקיקת חוק תאגידי המים והביוב שהטילו לראשונה את עלות הטיפול בשפכים על המפעלים המזרימים את השפכים - בהתאם לריכוזי המזהמים שנמדדו במוצאם. הכללים השפיעו השפעה דרמטית על כל הגורמים המעורבים ובעיקר מפעלי התעשייה ותאגידי המים או מועצות ללא תאגיד. כיום, 10 שנים מהתקנתם ולאחר שהגורמים הרלוונטיים צברו ניסיון רב בהתמודדות עם הכללים ובמשמעויות הכרוכות בהם ניפגש לאירוע מיוחד לציון עשור לכללים שבו נסקור את השינויים העיקריים שהתרחשו בעקבות הכללים ויוצגו נקודות מבט של השחקנים העיקריים בתחום.

יום עיון בנושא : “עשור לכללי תאגידי המים והביוב” – 21.6.20212021-06-10T09:48:48+03:00

יום עיון בנושא : בדיקה ויזואלית לריתוכים – 16.6.2021

2021-04-05T13:12:59+03:00

מטרת יום העיון היא להעשיר את הידע המקצועי של העוסקים בפיקוח ובבדיקות ויזואליות של ריתוכים בישראל תוך התבססות על התקינה הבינלאומית. יום העיון יקנה למשתתפים אפשרות להבחן כבודק מוסמך לרמה 2 בבדיקות ויזואליות לפי דרישות האגודה האמריקאית לבדיקות ללא הרס ASNT.

יום עיון בנושא : בדיקה ויזואלית לריתוכים – 16.6.20212021-04-05T13:12:59+03:00

כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2019

2020-08-31T10:41:36+03:00

תחזיות ופעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה לשנת 2018 , מיסוי דלקים, מבנה השוק, רגולציה ותחרות, תחזיות וסחר עולמי, תמהיל האנרגיה העתידי, הרפורמה במשק החשמל והשפעתה על מחירי החשמל, תהליכים גיאופוליטיים בעולם בשוק האנרגיה.

כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 20192020-08-31T10:41:36+03:00

כנס לאומי בנושא : זיהום סביבתי בקרקע ובמים – השפעות ודרכי התמודדות – 9.10.2018

2020-08-31T10:47:57+03:00

הכנס, שנערך זו השנה הרביעית ברציפות, ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים יעסוק באתגרים הניצבים בפני הרגולטורים והתעשייה בכל הקשור בטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום.

כנס לאומי בנושא : זיהום סביבתי בקרקע ובמים – השפעות ודרכי התמודדות – 9.10.20182020-08-31T10:47:57+03:00

כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2018 – 27.12.2017

2018-01-08T10:30:29+02:00

תחזיות ופעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה לשנת 2018 , מיסוי דלקים, מבנה השוק, רגולציה ותחרות, תחזיות וסחר עולמי, תמהיל האנרגיה העתידי, הרפורמה במשק החשמל והשפעתה על מחירי החשמל, תהליכים גיאופוליטיים בעולם בשוק האנרגיה.

כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2018 – 27.12.20172018-01-08T10:30:29+02:00

יום עיון הגנה קתודית 2017

2018-11-20T11:31:53+02:00

יום העיון נערך ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, רשות המים והתאחדות התעשיינים בישראל. עסקנו באתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום תוך הצגת מדיניות ודרישות הרגולטורים, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

יום עיון הגנה קתודית 20172018-11-20T11:31:53+02:00