מדד האנרגיה יוני 2018

2018-06-13T14:25:47+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה משקף את ההוצאה של משק הבית בישראל על אנרגיה. כלכלן המכון מנתח את ההשפעות של מדיניות המסים בישראל וכן שוק האנרגיה העולמי, לרבות מחירי הנפט והדולר, על המדד.

מדד האנרגיה יוני 2018 2018-06-13T14:25:47+00:00

מדד האנרגיה לחודש מאי 2018

2018-05-01T17:46:10+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש מרץ 2018 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש מאי 2018 2018-05-01T17:46:10+00:00

מדד האנרגיה לחודש פברואר 2018

2018-03-06T16:33:06+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש נובמבר 2017 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש פברואר 2018 2018-03-06T16:33:06+00:00

מדד האנרגיה לחודש מרץ 2018

2018-04-08T09:51:27+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש מרץ 2018 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש מרץ 2018 2018-04-08T09:51:27+00:00

מדד האנרגיה לחודש אפריל 2018

2018-01-31T12:00:27+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש מרץ 2018 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש אפריל 2018 2018-01-31T12:00:27+00:00

מדד האנרגיה לחודש ינואר 2018

2018-01-31T12:41:51+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש נובמבר 2017 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש ינואר 2018 2018-01-31T12:41:51+00:00

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2017

2017-10-30T12:33:24+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש נובמבר 2017 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2017 2017-10-30T12:33:24+00:00

מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2017

2017-12-03T09:40:45+00:00

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, לחודש נובמבר 2017 כמה משפיעים מחירי הנפט על מחיר הדלק שאנחנו משלמים

מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2017 2017-12-03T09:40:45+00:00

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2017

2017-09-03T11:34:31+00:00

מדד האנרגיה כפי שמחושב על ידי כלכלני המכון קובע כמה בממוצע מוציא משק בית בישראל על אנרגיה מדי חודש. את המדד מחשב כלכלן המכון לפי תחזיות לגבי מחירי האנרגיה בעולם, שער הדולר, רכיב המסים בדלק שאנחנו משלמים ועוד.

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2017 2017-09-03T11:34:31+00:00

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2017

2017-10-02T09:24:52+00:00

מדד האנרגיה כפי שמחושב על ידי כלכלני המכון קובע כמה בממוצע מוציא משק בית בישראל על אנרגיה מדי חודש. את המדד מחשב כלכלן המכון לפי תחזיות לגבי מחירי האנרגיה בעולם, שער הדולר, רכיב המסים בדלק שאנחנו משלמים ועוד.

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2017 2017-10-02T09:24:52+00:00