האזור שהולך נגד הרוח

הגישה לשוק של יצרני חשמל עצמאיים מוגבלת עקב חסמים רגולטוריים או גישה לרשת והיעדרם של תעריפי אנרגיה המשקפים את מלוא העלות. שווקים משולבים מפוקחים אנכית מאפיינים את רוב האזור

ההימור הגדול של אני

בעיצומן של כל פעילויות החיפוש וההפקה מוציאה אני לפועל שינויים מבניים, משילה נכסים שאין לה צורך בהם ומגייסת מימיו למיזמי חיפוש והפקה