הסמכה למטרולוג רמה 1 (נפח וזרימה) – 16.10.2018

2018-05-30T14:46:35+00:00

קורס הסמכה למטרולוג רמה 1 (נפח וזרימה) לעובדי מבדקות שירות. הנושאים הנלמדים: מבוא למקצוע והגדרת התפקיד, יסודות המדע וטכנולוגיה, מטרולוגיה חוקית – עקרונות ומטרות, יישום המטרולוגיה החוקית, ביצוע בדיקות רישום ודיווח.

הסמכה למטרולוג רמה 1 (נפח וזרימה) – 16.10.2018 2018-05-30T14:46:35+00:00

קורס בודק הגנה קתודית – מחזור 3 – 17.10.2018

2018-04-26T10:44:28+00:00

על פי ההוראה אשר מצוייה בפריט 2.2 א' במפרט הנ"ל "בודק הגנה קתודית" הינו: מהנדס שיתוך או טכנאי בעל ניסיון בתכנון ובבדיקות של מערכות הגנה קתודית, שאושר על ידי הממונה במשרד להגנת הסביבה, ואשר עומד בין היתר בתנאי הבא: בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתקופה האחרונה בבדיקות של מערכות הגנה קתודית, וכן עבר השתלמות עיונית ומעשית, ועמד בבחינה שוות ערך לבחינה של ארגון NACE, להנחת דעתו של הממונה. ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.

קורס בודק הגנה קתודית – מחזור 3 – 17.10.2018 2018-04-26T10:44:28+00:00

קורס הסמכה לבודקי צנרת לפי – 570 API

2018-04-16T11:22:53+00:00

תכנית "מפקח צנרת API 570" נועדה להבטיח רמת בטיחות גבוהה בשימוש במפקחים המתמחים בצנרת תהליכית, שיפור ניהול בקרת הבדיקות, התיקונים, השינויים והגדרת יכולות מחדש של הציוד. המשרד להגנת הסביבה הוציא דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת מסוג זה על ידי מפקח API 570

קורס הסמכה לבודקי צנרת לפי – 570 API 2018-04-16T11:22:53+00:00

נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה – 2.5.2018

2018-04-16T11:28:51+00:00

קורס בנושא נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה על תפקידי זמן ומטרות סיכה, צמיגות, שמנים בסיסיים למיניהם ועוד. את הקורס מעביר מר סת סומר, מנהל מעבדות שמנים ICT

נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה – 2.5.2018 2018-04-16T11:28:51+00:00

השתלמות חובה בג"ט לממוני בטיחות – מחזור 9 – 30.4.2018

2018-03-12T13:59:13+00:00

משרד הכלכלה והתעשייה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם דרישה שלפיה החל מחודש 10/15 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל בעניין זה בתיאום עם רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה על מנת להבטיח שהנחייה זו תיושם בטרם יינתן היתר הזרמה למפעל. ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.

השתלמות חובה בג"ט לממוני בטיחות – מחזור 9 – 30.4.2018 2018-03-12T13:59:13+00:00

קורס חדש: שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים – 19.2.2018

2018-01-24T13:31:22+00:00

מקורות הנפט הגולמי והגז הטבעי פזורים בכל רחבי כדור הארץ וההרכב שונה ממקור למקור וכולל תרכובות שונות. הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט והגז הטבעי, משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל, הטיפול בו, זיקוקו, מוצרי הנפט ועד הולכתו ואחסונו בראיית משק האנרגיה הישראלי.

קורס חדש: שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים – 19.2.2018 2018-01-24T13:31:22+00:00

קורס רגולציה במשק החשמל הישראלי – 20.12.017

2017-12-12T12:46:22+00:00

משק החשמל הישראלי עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. היצרנות הפרטית הפכה לחלק אינטגרלי ומשפיע בפעילות משק החשמל. שיקולי עלות והשינויים הטכנולוגיים מעבירים את מרכז הכובד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר. האנרגיה הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי. יחד עם זאת, הפעילות במשק החשמל הישראלי מתנהלת ותתנהל בחוסר ודאות כל עוד לא תבוצע הרפורמה ויוכרע עתידה של חברת החשמל ומבנה המשק העתידי.

קורס רגולציה במשק החשמל הישראלי – 20.12.017 2017-12-12T12:46:22+00:00

קורס: ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית 2017 – 22.11.2017

2017-07-24T13:10:47+00:00

ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית שיפתח ב - 22 בנובמבר 2017, במרכז ההדרכה בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה. המשרד להגנת הסביבה ומשרדי הממשלה למיניהם אימצו את הוראות דירקטיבת ה- IED בישראל. הוראות בנושא שמירה על הסביבה חלות כיום על התעשייה בישראל לפי חוק אוויר נקי מתוקף תקנות או היתרי פליטה שיצאו על בסיס הדירקטיבה. קריאה נכונה והבנה של הדרקטיבה לצורך יישומה חשובה מאוד בתהליך קבלת החלטות בחברה והגשת מסמכים, תגובות ותשובות לפי דרישת הרגולטור. המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה (ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה) עורך את הקורס במטרה להנחות את התעשייה במושגי היסוד בדירקטיבת ה- IED ועקרונותיו, כמו גם מידע על איך בנוי ה- BREF. מספר המקומות מוגבל

קורס: ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית 2017 – 22.11.2017 2017-07-24T13:10:47+00:00

קורס כלכלת אנרגיה – 4.12.2017

2018-01-08T09:04:48+00:00

הקורס מתמקד בהיבטים הכלכליים של הסחר בנפט ומוצריו וגז טבעי וייתן כלים להבנה מעמיקה יותר של התהליך. קהל היעד: הקורס מיועד לאנשי המקצוע בחברות בתחום האנרגיה - הסחר, השיווק, הכספים, והרכש, אנליסטים (בתי השקעות, בנקים, וחברות ביטוח), נציגי עסקים וחברות בתחומי אנרגיה שונים, ייעוץ ועוד...

קורס כלכלת אנרגיה – 4.12.2017 2018-01-08T09:04:48+00:00