קורס “רישוי עסקים” – זכויות עסקים והפחתת הנטל הרגולטורי – 4.10.2021

2021-09-14T08:32:04+03:00

הקורס מעניק כלים לזיהוי בעיות נפוצות בתחומי רישוי עסקים ותכנון ובניה. הוא מסייע לקדם תהליכים במינימום זמן, עלות ובירוקרטיה, תוך הכרת הדרישות, הרפורמות, ההקלות והחוק בצורה יסודית ומעמיקה. משתתפי הקורס ירכשו את הכלים לניהול שיח אפקטיבי עם הרשות והגורמים המאשרים לזירוז הליכי הוצאת רישיון או ביטול דרישה שאינה בסמכות. כ-30% מבקשות לרישיון עסק נדחות או מתעכבות בשל סוגיות תכנון ובניה. במסגרת הקורס נשים את הדגש על תחום התכנון והבנייה, השפעתו על הליכי רישיון העסק, קבלת היתרים ושינויי חקיקה. מרצי הקורס יתייחסו להשלכות של הפרות דיני תכנון ובניה ודיני רישוי עסקים בעסק, לרבות פעולות אכיפה (צוווי סגירה והריסה, כתבי אישום ועוד) וילמדו כיצד להתמודד עם מצבים אלו ולהקטין נזקים.

קורס “רישוי עסקים” – זכויות עסקים והפחתת הנטל הרגולטורי – 4.10.20212021-09-14T08:32:04+03:00

קורס ייחודי – “ממונה איכות סביבה” – 15.12.21

2021-08-19T08:20:43+03:00

להכיר את עולם הרגולציה הסביבתית דרך המשקפיים של ממונה איכות סביבה ובתוך כך לספק כלים לנהל את כלל הממשקים הסביבתיים איתם הוא מתמודד כגון הכנת בקשה להיתר רעלים, הזמנת דיגומי ארובה או שפכים, ביצוע סקרי קרקע, הכנת מענה לפניות מצד הרגולטור, ביצוע תחקיר לאחר אירוע חומרים מסוכנים ועוד...

קורס ייחודי – “ממונה איכות סביבה” – 15.12.212021-08-19T08:20:43+03:00

קורס נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה – 18.11.2021

2021-08-10T07:47:52+03:00

הקורס בא לתת מענה ראוי לשאלות הבסיסיות של מפעילים, משתמשים ואנשים המצויים והפועלים בעולם הנפט בתחום הסיכה והבלאי. לומדים על תפקידי שמן ומטרות סיכה, צמיגות, שמנים בסיסיים למיניהם ועוד. את הקורס מעביר מר סת סומר, מנהל מעבדות שמנים ICT

קורס נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה – 18.11.20212021-08-10T07:47:52+03:00

קורס מקוון – קורס הכשרת אחראי רעלים – מחזור 7 – 19.4.2021

2021-03-02T10:44:08+02:00

מטרת הקורס - להכשיר אחראי רעלים בחברות ובמפעלים כך שיהיה בידם את הידע הנדרש והכלים הבסיסיים לביצוע תפקידם. קהל היעד - בעלי תפקיד במפעל המוגדרים, או שיוגדרו כ- "אחראי רעלים", עובדים אשר עוסקים ברגולציה סביבתית בתחום החומרים המסוכנים ועובדים בעלי ממשקים בתחומי חומרים מסוכנים (רכש, מחסן, ניהול פנקסי רעלים).

קורס מקוון – קורס הכשרת אחראי רעלים – מחזור 7 – 19.4.20212021-03-02T10:44:08+02:00

קורס מקוון – השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 14 – 12.7.2021

2021-05-23T13:36:24+03:00

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה. הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה.

קורס מקוון – השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 14 – 12.7.20212021-05-23T13:36:24+03:00

קורס מקוון – השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 13 – 2.11.2020

2020-10-18T08:59:44+03:00

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה. הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה. ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.

קורס מקוון – השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 13 – 2.11.20202020-10-18T08:59:44+03:00

קורס בנושא : קורוזיה, בקרה וניטור במערכות נפט, דלקים וגז טבעי – 29.11.2021

2021-03-15T14:09:55+02:00

הקורס יתמקד בתחום הקורוזיה על כל היבטיו הן לתשתיות צנרת נפט גולמי ודלק והן לגז טבעי. גורמים ותופעות אופייניות לקורוזיה ושיטות הגנה מומלצות. כל ההרצאות יינתנו ע"י ד"ר אליק גרויסמן שהינו מומחה בינלאומי בתחום ופרסם 3 ספרים בינלאומיים בתחום.

קורס בנושא : קורוזיה, בקרה וניטור במערכות נפט, דלקים וגז טבעי – 29.11.20212021-03-15T14:09:55+02:00

קורס שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים וגז טבעי – 19.10.2021

2021-02-15T13:41:59+02:00

מקורות הנפט הגולמי והגז הטבעי פזורים בכל רחבי כדור הארץ וההרכב שונה ממקור למקור וכולל תרכובות שונות. הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט והגז הטבעי, משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל, הטיפול בו, זיקוקו, מוצרי הנפט ועד הולכתו ואחסונו בראיית משק האנרגיה הישראלי.

קורס שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים וגז טבעי – 19.10.20212021-02-15T13:41:59+02:00