קורס בנושא שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים ומתחדשים - 6.11.2024