הסמכה למטרולוג רמה 1 (נפח וזרימה) – 16.10.2018

קורס הסמכה למטרולוג רמה 1 (נפח וזרימה). הנושאים הנלמדים: מבוא למקצוע והגדרת התפקיד, יסודות המדע וטכנולוגיה, מטרולוגיה חוקית – עקרונות ומטרות, יישום המטרולוגיה החוקית, ביצוע בדיקות רישום ודיווח.

מאפייני הקורס:
א. נדרשת נוכחות של 85% על מנת לגשת לבחינה הסופית, לא ניתן להיעדר מהחלק המעשי של ההשתלמות.
ב. בחינת גמר כוללת חלק עיוני (מטרולוגיה חוקית ויישומה) וחלק מעשי (בדיקות במטרולוגיה – נפח וזרימה)
ג. דרישות כניסה: בוגרי 11 שנות לימוד לפחות, הפניה מהיח' למשקולות ומידות, וועדת קבלה (הועדה רשאית לקבל בוגרי 10 ש"נ בהתאם לשיקול דעת מנומק), תינתן עדיפות לבוגרי מגמות טכנולוגיות: מתכת, מכונות, מכשור ובקרה.
ד. רשאי לגשת לבחינה מי שנכח בלימודים בהיקף של 85% לפחות. כמו כן, לעומדים בבחינה תוענק תעודת השתלמות – מטרולוגיה רמה 1 – התמחות נפח וזרימה, מטעם המפקח על משקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשייה.
ה. ציון עובר 70 הינו תנאי הכרחי לקבלת תעודה.

הקורס יפתח ב‐ 16 באוקטובר 2018 ויכלול שבעה מפגשים