השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 12 – 18.5.2020

מצ"ב הזמנה להשתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 12 שיפתח ב- 18 במאי 2020.

משרד הכלכלה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם דרישה לפיה, החל מחודש 10/15 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה.

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, ת"א.

ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.