קורס מקוון – השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 13 – 2.11.2020

לאור הביקוש לקורס נוסף ואישור משרד העבודה לערוך את הקורס באמצעים מקוונים בהתאם להנחיות המפורטות בהזמנה החלטנו לערוך את הקורס באמצעות ה- ZOOM.

כל ההנחיות לקיום הקורס באמצעים מקוונים מופיעים בעמוד האחרון של ההזמנה והן מחייבות את ביה"ס והמשתתף כאחד. וכמו כן אנחנו נדאג לעדכן אתכם בסמוך למועד הקורס ולשלוח לינקים להרצאות יומיים לפני כל מפגש.

מצ"ב לנוחיותכם הזמנה מעודכנת הכוללת מפגש נוסף בהתאם לדרישות להשתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות  – מחזור 13 שיפתח ב- 2 בנובמבר 2020, בימי שני.

והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הקורס כמו כן נציין שבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ומכללת פזגז עומדים בתו בסגול.

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה.

ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.