הזמנה מעודכנת - השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות - מחזור 13