השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 11 – 15.5.19

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה.

ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.

תאריך התחלה : 15.5.2019

מספר מפגשים שבועיים: 6