השתלמות חובה בג"ט לממוני בטיחות – מחזור 10 – 12.12.2018

השתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 10 שייפתח ב-12 בדצמבר 2018.

משרד הכלכלה והתעשייה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פירסם דרישה שלפיה החל מחודש 10/15 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל בעניין זה בתיאום עם רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה, על מנת להבטיח שהנחייה זו תיושם בטרם יינתן היתר הזרמה למפעל.

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה.

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, ת"א.