הזמנה להשתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות - מחזור 9