השתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 7 – 20.2.2017

השתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 7

 

משרד הכלכלה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם דרישה שלפיה, החל מאוקטובר 2015, ממונה בטיחות שהמפעל שלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG נדרש להציג אישור השתלמות בגז טבעי. 
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל בעניין זה בתיאום עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על מנת להבטיח שהנחייה זו תיושם טרם יינתן היתר הזרמה למפעל.  
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה. ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.