יום עיון בנושא : זיהום מקורות מים וקרקע בתרכובות PFAS – 14.6.2021

מצ"ב הזמנה ליום עיון – זיהום מקורות מים וקרקע בתרכובות PFAS

שיתקיים ביום שני, 14 ביוני 2021, באודיטוריום, בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, תל-אביב

מחקרים שנערכו ברחבי העולם בשנים האחרונות מצביעים על נוכחות של מזהמים מסוג PFAS  (Per- and PolyFluoroAlkyl Substances) בקרקע, במקורות מים, במערכות אספקת מי שתייה ובשפכי תעשיה.

קבוצת חומרים גדולה זו, כוללת מגוון רחב של תרכובות המאופיינות בעמידות גבוהה בסביבה ויכולת להצטבר ברקמות ביולוגיות שונות.

לחשיפה לחומרים אלו במי שתיה ובמזון, השלכות בריאותיות מוכחות.

קצף כיבוי המשמש לכיבוי שריפות של נוזלים דליקים, מהווה מקור את מקור הזיהום הסביבתי המרכזי בתרכובות אלו.

לאחרונה נערך סקר מקדמי לאיתור מזהמי PFAS במי התהום בישראל. ריכוזי מזהמי PFAS גבוהים מאוד נמצאו במי התהום תחת אתרים בהן כובו שריפות דלק גדולות וריכוזים משמעותיים נמצאו בקרבת אתרי אימון בקצף כיבוי, חוות מכלים ועוד.

לאור ממצאים אלו, מקודמים בישראל צעדים רגולטורים הכוללים עדכון תקינה ישראלית לקצפי כיבוי, הרחבת היקף ניטור מי תהום ושפכים, בניית מערך דיגום קרקע המותאם למזהמים אלו ועוד.

יום עיון זה מיועד לחשיפה והעלאת מודעות לבעייתיות הבריאותית והסביבתית הכרוכה בשימוש בחומרים ממשפחת  ה- PFAS ובסקירת המצב הרגולטורי בעולם ובצעדים הצפויים בתחום זה, בישראל.