יום עיון בנושא זיהום מקורות מים וקרקע בתרכובות PFAS - 14.6.21