יום עיון בנושא עשור לכללי תאגידי המים והביוב - 21.6.21