יום עיון הגנה קתודית 2017

יום עיון בנושא הגנה קתודית

כמדי שנה עורך ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה יום רענון בנושא הגנה קתודית שמטרתו להציג טכנולוגיות חדישות / דרישות רגולטוריות חדשות או עדכון קיימות / התפתחויות שאירעו במשק ולהן השלכה משמעותית בתחום על תשתיות ומתקנים קיימים במשק האנרגיה.

ביום העיון ניתנה סקירה רחבה, בין היתר בנושאים שלהלן:

עדכון לעניין תקנות ודרישות המשרד להגנת הסביבה מפי הרגולטור, ד"ר אריה פיסטינר

עקרונות תהליכי קורוזיה וסוגי קורוזיה – הצגת פרמטרים ומודלים בסיסיים בתהליכי קורוזיה. שיקולים תרמו-דינמיים ושיקולים קינטיים. סוגי קורוזיה נפוצים. קורוזיה של תשתיות בקרבת מתח גבוה.

עקרונות הגנה קתודית, יישומים ושיטות, השפעות פרוייקט חשמול רכבת ישראל על תשתיות ומתקנים קיימים והמלצות לקראת הפעלת רכבת ישראל.

 

תכנית יום העיון:

התכנסות וכיבוד קל
9:00 דברי ברכה
מר יוסי אריה, מנכ" ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

9:10 תקנות ודרישות המשרד להגנת הסביבה
ד" ר אריה פיסטינר, ממונה קרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה

9:30 עקרונות תהליכי קורוזיה וסוגי קורוזיה
פירוט הנושאים: הצגת פרמטרים ומודלים בסיסיים בתהליכי קורוזיה. שיקולים תרמו‐דינמיים ושיקולים קינטיים. סוגי קורוזיה נפוצים. קורוזיה של תשתיות בקרבת מתח גבוה.
ד"ר שוש תמיר, טכניון

10:30 הפסקה וכיבוד קל
11:00 המשך הרצאה של ד" ר שוש תמיר.
12:00 ארוחת צהריים
13:00 עקרונות הגנה קתודית, יישומים ושיטות, השפעות פרויקט חשמול רכבת ישראל על תשתיות ומתקנים קיימים והמלצות לקראת הפעלת רכבת ישראל
אינג' אלי אלגריסי, מומחה בתחום הגנה קתודית של צנרת

14:00 בדיקות DCVG
מר איגור קנטור

 

 

 

 

מצגות מיום העיון