כנס לאומי בנושא : השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמקורות מים – 22.3.22

מצ"ב הזמנה לכנס לאומי בנושא: "השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמקורות מים"

הכנס יערך ב- 22 במרץ 2022, במלון דן אכדיה, רח' רמת ים 122, הרצליה פיתוח, בין השעות 8:00 – 15:30.

במדינת ישראל חלו בשנים האחרונות תמורות מהותיות בחקיקה, איתור, הערכה וטיפול בזיהומים סביבתיים.

בעקבות הצורך במשאבי קרקע ומי תהום, עשרות רבות של אתרים בהם נמצא זיהום קרקע ומים מופו, וחלקם עברו לשלב של שיקום הזיהום לצורך הפחתת הסיכון הסביבתי, לבריאות הציבור ולמקורות המים.

לזיהום סביבתי קיימות גם השלכות רוחב כגון השפעה על תוכניות בינוי ארציות, בניית תשתיות במרחב העירוני והפרטה של חברות ממשלתיות.

הכנס, שנערך ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, יעסוק באתגרים קיימים וחדשים הניצבים בפני הרגולטורים והתעשייה בתקופה האחרונה בתחום קרקעות ומי תהום מזוהמים.