כנס לאומי בנושא: "זיהום סביבתי בקרקע ובמים – השפעות ודרכי התמודדות"

הכנס נערך ביום 9 באוקטובר 2018, במוזיאון א"י

זו השנה הרביעית ברציפות  שהכנס מתקיים ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. עסקנו באתגרים הניצבים בפני הרגולטורים והתעשייה בכל הקשור בטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום.

במדינת ישראל חלו בשנים האחרונות תמורות מהותיות בחקיקה, בטכניקות האיתור, ההערכה והטיפול בזיהומים סביבתיים. בשל הצורך במשאבי קרקע ומי תהום מופו עשרות רבות של אתרים שבהם נמצא זיהום קרקע ומים, וחלקם עברו לשלב של שיקום הזיהום בכדי להפחית את הסיכון הסביבתי לבריאות הציבור ולמקורות המים. לזיהום סביבתי קיימות גם השלכות רוחב כגון השפעה על תכניות בינוי ארציות, בניית תשתיות במרחב העירוני והפרטה של חברות ממשלתיות.

המצגות שהוצגו בכנס

תקנות חדשות יקלו את הטיפול בקרקעות מזוהמות

כנס זיהום סביבתי במים ובקרקע

לסיכום של Info Spot

לסיכום של אינפו-ספוט