הזמנה לכנס לאומי בנושא זיהום סביבתי בקרקע ובמים-השפעות ודרכי התמודדות