כנס לאומי בנושא זיהום סביבתי בקרקע ובמים - השפעות ודרכי התמודדות