מר משה אשר, יו"ר רשות המסים בכנס התחזיות של המכון הישראלי לאנרגיה