מצ”ב פרסום מזרימים אנרגיה המשקף את פעילות ההדרכה המתוכננת של ביה”ס למדעי הנפט והאנרגיה לשנת 2019.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה בטל’: 03-6414271 או במייל: info@energy.org.il .