מזרימים אנרגיה לשנת 2019

מצ"ב פרסום "מזרימים אנרגיה" המשקף את פעילות ההדרכה המתוכננת של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה לשנת 2019.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה בטל': 03-6414271 או במייל: [email protected] .