מזרימים אנרגיה לשנת 2020

שלום רב,

מצ"ב פרסום אודות פעילות ההדרכה המתוכננת של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה לשנת 2020.

הפרסומים המלאים יועלו לאתר מכון האנרגיה: www.energy.org.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה.

בברכה,

מחלקת הדרכה

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל.  03-6414271  |  פקס.  03-6427033

www.energy.org.il