מזרימים אנרגיה לשנת 2022

מצ"ב פרסום "מזרימים אנרגיה" המשקף את עיקרי פעילות ההדרכה המתוכננת של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה לשנת 2022.

הפרסום יתעדכן מעת לעת כאשר יהיו הדרכות נוספות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה בטל': 073-2546520 או במייל: [email protected] .