מזרימים אנרגיה לשנת 2024

שלום רב,

מצ"ב פרסום "מזרימים אנרגיה" המשקף את עיקרי פעילות ההדרכה המתוכננת של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה לשנת 2024.

הפרסום יתעדכן מעת לעת כאשר יהיו הדרכות נוספות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה בטל': 073-2546520 או במייל: [email protected] .

בברכה,

מחלקת הדרכה

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל. 073-2546520 | פקס. 03-6427033

www.energy.org.il