הזמנה למפגש מקצועי הגנת סייבר במשק האנרגיה - 21.5.2024