יום עיון בנושא משאבות צנטרפוגליות לתחום הדלק

רשימת מצגות

[dg]

חזרה לרשימת הקורסים