נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה – 11.2.2019

שימוש תקין וחופשי מתקלות של כלי רכב, אניות, מטוסים, מכונות עיבוד, מדחסים ציוד הידראולי  ועוד מחייב ידע רב בנושא שמנים וסיכה, שימוש מושכל בשמנים למיניהם וידיעה בסיסית בענייני ונושאי אחזקה, מעקב אחר איכות השמן שבשימוש ואחר תקינותו של הציוד. כל פריט וכל פעולה בעולם שלנו קשורה בדרך כזו או אחרת בעניינים של סיכה ובלאי. הקורס נותן מענה ראוי לשאלות הבסיסיות של מפעילים, משתמשים ועובדים בעולם הנפט ונגזרותיו.