ביה”ס למדעי הנפט והאנרגיה פותח את המחזור ה- 4 של קורס “בודקי הגנה קתודית” עבור משק האנרגיה.

ויתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה”ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח’ חיים לבנון 26, תל-אביב.

בחינת גמר:

רשאי לגשת לבחינה עיונית מי שנכח בלימודים בהיקף של 85%.
ציון עובר 70 הינו תנאי הכרחי להכרה של הממונה.