תכנית קורס בודק הגנה קתודית התמחות משק האנרגיה - 6.5.2020