קורס קורוזיה, בקרה וניטור במערכות נפט, דלקים וגז טבעי 17.11.20