קורס קורוזיה, בקרה וניטור במערכות נפט, דלקים וגז טבעי - 17.11.20 2020