קורס הסמכה לבודק מיכלים לפי API 653

קורס הכנה להסמכת בודק מיכלים לפי API 653

מצ"ב תכנית מפורטת לקורס הכנה להסמכת בודק מיכלים לפי 653  API שיערך בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, ת"א.

 הקורס יחל ב- 10 במאי 2017, בימי רביעי, וכולל 9 מפגשים שבועיים, בין השעות 08:00 – 16:00.

 המבחן יתקיים בתקופה שבין 14-28/07/2017. ניתן לבצע הרשמה למבחן לא יאוחר מה- 5/5/2017.

הבחינה בשפה האנגלית. תעודת הסמכה לעומדים בבחינה הינה באחריות ה- API.

בברכה,

מחלקת הדרכה

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל.  03-6414271  |  פקס.  03-6427033