קורס מקוון – הכשרת אחראי רעלים – מחזור 6 – 3.11.2020

לאור הביקוש לקורס נוסף, ואישור משרד העבודה לערוך את הקורס באמצעים מקוונים בהתאם להנחיות המפורטות בהזמנה החלטנו לערוך את הקורס באמצעות ה- ZOOM.

כל ההנחיות לקיום הקורס באמצעים מקוונים מופיעים בעמוד האחרון של ההזמנה והן מחייבות את ביה"ס והמשתתף כאחד. וכמו כן אנחנו נדאג לעדכן אתכם בסמוך למועד הקורס ולשלוח לינקים להרצאות יומיים לפני כל מפגש.

מצ"ב לנוחיותכם הזמנה מעודכנת הכוללת מפגש נוסף בהתאם לדרישות.

שימו לב, הוספנו מפגש 4.

3 המפגשים הראשונים בימי שלישי ומפגש 4 ביום שני.

קורס הכשרת אחראי רעלים יפתח ב-  3 בנובמבר 2020, למשך 4 מפגשים והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הקורס כמו כן נציין שבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה עומד בתו בסגול.

מטרת הקורס

להכשיר אחראי רעלים בחברות ובמפעלים כך שיהיה בידם את הידע הנדרש והכלים הבסיסיים לביצוע תפקידם.

הקורס יזכה את המשתתף ב- 3 ימי כשירות לממוני בטיחות.

קהל היעד

בעלי תפקיד במפעל המוגדרים, או שיוגדרו כ- "אחראי רעלים", עובדים אשר עוסקים ברגולציה סביבתית בתחום החומרים המסוכנים ועובדים בעלי ממשקים בתחומי חומרים מסוכנים (רכש, מחסן, ניהול פנקסי רעלים).

מועדי הקורס : 3.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 23.11.20

הקורס כולל : אוגדן הכולל את החומר הנלמד + ספר "נפט ומוצריו" שהוציא המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.