הזמנה מעודכנת - קורס הכשרת אחראי רעלים באופן מקוון שיערך בנובמבר 2020