קורס הסמכה לבודקי צנרת לפי – 570 API

מכון הנפט האמריקאי (API) מקיים את תכנית "מפקח צנרת API 570" כדי לקיים רמת בטיחות גבוהה מתמשכת באמצעות שימוש במפקחים המתמחים בצנרת תהליכית, שיפור ניהול בקרת הבדיקות, התיקונים, השינויים והגדרת יכולות מחדש של הציוד.
כמו כן, המשרד להגנת הסביבה הוציא דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת מסוג זה על ידי מפקח API 570, והעלאת הבטיחות והאמינות של מערכות צנרת מסוכנות.

המבחן יתקיים בארץ על ידי API בין התאריכים 21.6.19 ועד 5.7.19, המשתתף יכול לבחור את היום המתאים לו.

מבחן ההסמכה הינו בשפה האנגלית, המועד האחרון להרשמה לבחינה הינו 19 באפריל 2019.