קורס הסמכה למטרולוג 1 (מסה) – מחזור 2018 – 16.10.2018

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה עורך קורס. מצ"ב תכנית לימודים לקורס הסמכה למטרולוג רמה 1 (מסה) לעובדי מבדקות שירות, הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, ת"א.

הנושאים הנלמדים בקורס: מבוא למקצוע והגדרת התפקיד, יסודות המדע וטכנולוגיה, מטרולוגיה חוקית – עקרונות ומטרות, יישום המטרולוגיה החוקית, מאזניים ומכלוליהם, רישום ודיווח ובדיקות.

מאפייני הקורס

א.     נדרשת נוכחות של 85% על מנת לגשת לבחינה הסופית, לא ניתן להיעדר מהחלק המעשי של ההשתלמות.

ב.      בחינת גמר כוללת חלק עיוני (מטרולוגיה חוקית ויישומה) וחלק מעשי (בדיקות במטרולוגיה – מסה)

ג.       דרישות כניסה: בוגרי 11 שנות לימוד לפחות, הפניה מהיח' למשקולות ומידות, וועדת קבלה (הועדה רשאית לקבל בוגרי 10 ש"נ בהתאם לשיקול דעת מנומק), תינתן עדיפות לבוגרי מגמות טכנולוגיות: מתכת, מכונות, מכשור ובקרה.

ד.      רשאי לגשת לבחינה מי שנכח בלימודים בהיקף של 85% לפחות. כמו כן, לעומדים בבחינה תוענק תעודת השתלמות – מטרולוגיה רמה 1 – התמחות מסה, מטעם המפקח על משקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשייה.

ה.     ציון עובר 70 הינו תנאי הכרחי לקבלת תעודה.

הקורס יפתח ב- 16 באוקטובר 2018

ניתן לשלוח טופס הרשמה לפקס מס' 03-6427033 או במיל: [email protected], לשאלות נוספות ניתן לפנות למחלקת הדרכה בטל'  03-6414271 שלוחה 0.

מהרו להירשם, מס' המקומות מוגבל.