קורס הסמכה למפקחי צנרת לפי API 570

מכון הנפט האמריקאי (API) מקיים את תוכנית "מפקח צנרת API 570" כדי לקיים רמת בטיחות גבוהה מתמשכת באמצעות שימוש במפקחים המתמחים בצנרת תהליכית, שיפור ניהול בקרת הבדיקות, התיקונים, השינויים והגדרת יכולות מחדש של הציוד.כמו כן, המשרד להגנת הסביבה הוציא דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת מסוג זה על ידי מפקח API 570, והעלאת הבטיחות והאמינות של מערכות צנרת מסוכנות.

המבחן יתקיים בארץ על ידי API בתקופה שבין 10-24/02/2017. הוא יהיה בשפה האנגלית, תעודות ההסמכה יוצאו על ידי API.

הרשמה למבחן תהיה לא יאוחר מה- 2/12/2016.

בברכה,

מחלקת הדרכה

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל.  03-6414271  |  פקס.  03-6427033