קורס השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות מחזור 8 – 13.11.2017

קורס השתלמות חובה בגז טבעי לממונה בטיחות מחזור 8 – 13.11.17

 

מחזור נוסף מתוכנן לשנת 2017

משרד הכלכלה והתעשייה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם לאחרונה דרישה שלפיה, החל מאוקטובר 2015 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל בעניין זה בתאום עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על מנת להבטיח שהנחייה זו תיושם בטרם יינתן היתר הזרמה למפעל.

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.