קורס בנושא חומרים מסוכנים - אתגרים חדשים במפעלים בעקבות חקיקת חוק רישוי משולב - 10.9.2024 (2)